Par kompāniju

«Bonds Invest» ir Latvijas investīciju kompānija, kuras darbības pamatā ir uz zināšanām balstīti ieguldījumi dažādos centrālo banku, valstu un pašpārvalžu , kā arī kredītiestāžu un komercsavienību parādvērtspapīros (obligācijās).

«Bonds Invest» pašu kapitāls 2016. gada beigās pārsniedza 10,5 miljonus eiro, bet kompānijas aktīvi bija vairāk nekā 20 miljoni eiro. Ikgadējo kompānijas auditu veic starptautiskā auditorkompānija «Deloitte» saskaņā ar starptautiskajiem grāmatvedības standartiem (IFRS).

«Bonds Invest» ieguldījumu darbībā izmanto tikai savu akcionāru un obligāciju turētāju naudas līdzekļus, nepiedāvājot pakalpojumus plaša patēriņa finanšu tirgū.