Mūsu pakalpojumi

Mēs klientiem piedāvājam iegādāties mūsu uzņēmuma akciju sabiedrības Bonds Invest (AS”Bonds Invest”) izlaistas priekšrocību akcijas.

AS «Bonds Invest» ir 2015. gada martā LR Uzņēmumu reģistrā reģistrēts uzņēmums, kura efektīvi organizētā darbība ir vērsta uz ieguldītāju interešu īstenošanu.

Galvenās «Bonds Invest» priekšrocības:

  • Kompānijas «Bonds Invest» priviliģētās akcijas tiek emitētas un reģistrētas saskaņā ar valsts – Eiropas Savienības dalībvalsts – likumdošanu«Bonds Invest»priviliģēto akciju īpašniekus reglamentē Eiropas likumdošana, kas nodrošina ārvalstu investoru ieguldījumu aizsardzību visaugstākajā līmenī;
  • Investīciju aizsardzība Latvijā reģistrētā uzņēmuma vērtspapīros notiek saskaņā ar Latvijas likumdošanu, atbilstošām ES prasībām un veselu virkni starpvalstu līgumu, tajā skaitā arī par dubulto nodokļu neaplikšanu.

Piedāvājuma pamatrādītāji:

Lai iegūtu informāciju par esošajiem sadarbības nosacījumiem, lūdzu, sazinieties ar mūsu biroja darbiniekiem.

Ieguldījumu likviditāte:

  • Pašreizējā kompānijas «Bonds Invest» kapitāla piesaistes programma paredz priviliģēto akciju emisiju ar minimālo ieguldījuma termiņu sākot no 2 gadi.
  • Jebkurā brīdī priviliģēto akciju īpašnieki ir tiesīgi paziņot par savu akciju pārdošanu trešajām personām par pašu noteiktu cenu;
  • Jaunu akciju emisiju gadījumā, kā arī tad, ja priviliģēto akciju īpašnieki vēlas savas akcijas pārdot, esošajiem kompānijas akcionāriem ir šo vērtspapīru pirmpirkuma tiesības;