2017.gada 27. aprīlī AS “Bonds Invest” akcionāru kopsapulces laikā, sapulces dalībnieki atbalstīja valdes priekšlikumu par peļņas sadali, nolemjot izmaksāt Sabiedrības akcionāriem nesadalītās peļņas daļu, kuras kopējais apjoms sastāda EUR 1'232'551.85.

 

 

2016. gada 17. jūnijā noslēgusies akciju emisija, kas veikta saskaņā ar noteikumiem Par pamatkapitāla palielināšanu, kuri tika pieņemti ārkārtas akcionāru pilnsapulcē 2016. gada 4. aprīlī.

Parakstīšanās noslēgusies, emitējot 1 000 000 akciju

Pieņemt lēmums par Kompānijas pamatkapitāla palielināšanu, emitējot priviliģētās akcijas un uzsākt parakstīšanos uz tām.